Naar homepage

Nederlandse jongeren hebben een slechtere mentale gezondheid

Publicatiedatum

Unicef heeft onlangs het wereldwijde rapport State of the World’s Children 2021 ‘On My Mind’ uitgebracht. Dit rapport laat zien dat de mentale gezondheid over de hele wereld onder druk staat en meer aandacht nodig heeft. Wereldwijd heeft naar schatting 1 op de 7 jongeren tussen 10 en 18 jaar een gediagnosticeerde psychische aandoening.

Het rapport geeft aan dat de coronapandemie zorgen geeft om de mentale gezondheid van de jeugd, maar laat ook zien dat al vóór de pandemie psychische problemen wijdverbreid waren onder jongeren. Zelfdoding is wereldwijd doodsoorzaak nummer vijf onder 15 tot 19-jarigen en in West-Europa zelfs doodsoorzaak nummer twee. Het rapport benadrukt dat psychisch gezond zijn geen luxe is maar essentieel om gezond op te kunnen groeien. Lees het nieuwsbericht en het rapport van Unicef.

In de Europese editie van dit wereldwijd onderzoek staat dat negen miljoen jongeren in Europa (10 tot 19 jaar) kampen met psychische problemen, waarbij het in meer dan de helft van de gevallen gaat om angst en depressie. Het rapport geeft informatie over de stress en psychische nood van jongeren en bevat aanbevelingen aan Europese regeringen en aan de Europese Unie. Uit de data blijkt ook dat naar schatting 18% van de Nederlandse jongeren (10 tot 19 jaar) een psychische aandoening heeft en dat is méér dan het EU- gemiddelde. In Europa heeft gemiddeld 16,3% van de jongeren een psychische aandoening, wereldwijd is dat 13%. Het onderzoek geeft een verontrustend beeld van de stress en psychische nood van jongeren.

Unicef geeft 5 aanbevelingen voor Europese instellingen en nationale regeringen:

  1. Vergemakkelijk de toegang van kwetsbare groepen tot geestelijke gezondheidszorg en verbeter de regionale infrastructuren daarvoor.
  2. Neem toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten op in het nationale actieplan (COVID-19-fonds van de Europese Commissie), inclusief digitale en online technologieën.
  3. Zorg voor programma’s en ruimte op school voor jongeren om emotionele vaardigheden en bewustzijn op te bouwen.
  4. Investeer in opleiding van gezondheids- en maatschappelijk werkers op het gebied van mentale gezondheid voor gevluchte kinderen.
  5. Neem geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn op in ontwikkelingshulp en tijdens humanitaire crises.

Unicef vraagt al jaren aandacht voor betere data over de mentale gezondheid van de jeugd in Nederland. Er is nu veel onbekend. Nederland houdt niet bij hoe vaak psychische problemen voorkomen of wat het verloop en de gevolgen zijn. Unicef bepleit beter zicht op de mentale gezondheid van jongeren zodat bekend is hoe het met ze gaat en wat er nodig is aan preventie en behandeling.

Het wereldwijde en het Europese rapport verschenen net voor de start van de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd. De komende maanden overleggen partijen in de vijfhoek (rijk, gemeenten, branches, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties) over de Hervormingsagenda. De behoefte aan data komt aan de orde in de werkgroep data en monitoring.