Naar homepage

Nieuwe publicatie 'Onderweg naar JeugdhulpPlus thuis.'

Publicatiedatum

Kinderen worden nog te vaak uit huis geplaatst. In de jeugdhulp is nog steeds onvoldoende aandacht voor het hele gezin en de hulp die wordt geboden is nog lang niet altijd effectief. Willen we het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terugdringen dan zullen onderbouwde alternatieven voor gesloten residentiële jeugdhulp in hoger tempo ontwikkeld moeten worden.

De publicatie ‘Onderweg naar JeugdhulpPlus thuis. Over het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus vanuit een wetenschappelijk perspectief ‘ legt een inhoudelijk fundament voor een omvattende aanpak, die in veelbelovende (onderzoeks)projecten, labs en pilots benut kan worden.

Hoe voorkomen we dat jongeren in een gesloten instelling van de JeugdzorgPlus belanden? En is een gesloten plaatsing echt niet te voorkomen, hoe kunnen de jongeren dan zo snel mogelijk de JeugdzorgPlus weer verlaten? Over deze vragen hebben wetenschappers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, bestuurders en zorgprofessionals zich gebogen. De analyse en oplossingsrichtingen zijn door de Argumentenfabriek samengebracht in vier handzame kaarten. Met deze kaarten wordt een inhoudelijk fundament gelegd voor een omvattende aanpak, die benut kan worden om in hoger tempo alternatieven te ontwikkelen.

Deze publicatie biedt niet dé oplossing, dé methodiek, dé aanpak. Maar wel een inhoudelijke basis om stroomopwaarts gezamenlijk te kunnen leren, verbeteren en ontwikkelen. Samen met gemeenten, regionale netwerken en verwijzers die dit inhoudelijk fundament kunnen benutten en vooral aanvullen.

De publicatie ‘Onderweg naar JeugdhulpPlus thuis. Over het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus vanuit een wetenschappelijk perspectief.’ is verschenen In het kader van het programma van StroomOP. StroomOP is een beweging die streeft naar de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Lees de hele publicatie Onderweg naar JeugdhulpPlus thuis.

Voor meer informatie over de publicatie kun je contact opnemen met Monika Scholten of Xavier Moonen via stroomop@bgzj.nl. Meer informatie over StroomOP is te vinden op deze website.