Naar homepage

Nieuwe tools aanpak trauma’s als gevolg van huiselijk geweld

Publicatiedatum

De opdracht van het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Binnen dit programma heeft het deelproject Trauma twee nieuwe tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen zijn. De ene tool behandelt traumabewustzijn en trauma-aanpak, de andere traumascreening.

Traumabewustzijn

De tool over traumabewustzijn en trauma-aanpak is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. Zij vinden hierin antwoorden op vragen zoals wat houdt trauma in, wat zijn de gevolgen van trauma en wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief. Ook de vraag 'hoe herkent u een trauma' komt aan de orde. Als je beter kunt signaleren, dan kan je ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen. Bekijk de Tool Traumabewustzijn en trauma-aanpak voor professionals.

Traumascreening

In de tool over traumascreening vind je een overzicht van traumascreening dat meerdere professionals kunnen gebruiken. Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling kom je namelijk overal tegen en heeft veel impact op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen.

De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt. Op de eerste 2 pagina’s kun je zien wat past bij je eigen werk en hoe dit screeningsoverzicht je kan helpen bij het signaleren van trauma en traumasensitief werken. Daarna volgen afwegingen bij screening (ben je wel of niet aan zet?), wat je precies kunt screenen en wat een trauma-aanpak inhoudt. Bekijk de Tool Traumascreening voor professionals.

In het najaar van 2020 werden ook 2 tools binnen het deelproject Trauma uitgebracht. Die handelden over het inbedden van traumasensitiviteit en traumasensitief werken binnen de visie gefaseerde ketenzorg:
Tool Inbedden van traumasensitiviteit
Tool Traumasensitief werken binnen de visie gefaseerde keten/netwerkzorg

Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en richt zich op de fase waarin huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling al plaatsvinden.
Meer informatie over ‘Geweld hoort nergens thuis’ lees je op de website van de VNG.