Naar homepage

Op weg naar een duurzame oplossing om zorg op maat én op tijd te leveren

Publicatiedatum

De Parnassia Groep heeft onlangs een tijdelijke opnamestop aangekondigd voor enkele locaties in Den Haag voor patiënten met een aantal veel voorkomende aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen. Door een tekort aan behandelaren loopt de wachttijd op tot meer dan 5 weken en dat is te lang. Daar zijn landelijke afspraken over gemaakt. Instellingen willen eerst de mensen helpen die op de wachtlijst staan. Samen met huisartsen en andere verwijzers wordt gezocht naar een passende oplossing. Dat kan zijn een andere zorgaanbieder of een online zorgaanbod. De crisiszorg blijft gewoon beschikbaar.

De Nederlandse ggz herkent het beeld dat er te weinig behandelaren zijn. Eind 2019 waren er ruim 2000 moeilijk vervulbare vacatures voor zorgpersoneel. En de vraag neemt toe. Dat is een enorme uitdaging waar we met elkaar een oplossing voor moeten vinden. Daar zijn we ook al een tijd mee bezig, onder andere door (tijdelijke) verruiming van opleidingscapaciteit van GZ-psychologen.

We zijn ook in gesprek met het ministerie van VWS over structurele extra opleidingsplekken. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen in de ggz-zorg willen blijven werken en dat de administratieve lastendruk fors wordt verminderd. Een bredere mix aan soorten behandelmethodes; meer online behandelingen, groepssessies en ervaringsdeskundigen behoren tot de mogelijkheden, maar werken niet voor iedereen. Onze leden ontwikkelen hier continue in door.

Maar de belangrijkste en meest duurzame oplossing is ervoor te zorgen dat we voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van de specialistische ggz. Dat kan door een betere samenwerking met het sociaal domein en onderwijs. Zet de ggz, samen met de huisarts, in aan de poort om mensen op de juiste plek te krijgen.

Lees meer in onze kennisbundel Geestelijke gezondheidszorg: op maat én op tijd.

In de media was er ook aandacht voor ditt onderwerp. Bekijk het nieuwsitem van de NOS en het nieuwsitem bij EenVandaag.