Naar homepage

Ruth Peetoom luidt noodklok over wachttijden voor ggz

Publicatiedatum

Al jaren kampt de ggz met te lange wachttijden, ook voor volwassenen. Voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz zegt eerlijk: die wachttijden blijven voorlopig en worden niet korter, ondanks verwoede pogingen en beloftes om er alles aan te doen om de al jaren te lange wachttijden op te lossen.

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren onverminderd groot. In de afgelopen periode hebben we bij de jeugd-ggz zelfs te maken met een gemiddelde vraagstijging van 15%. En dan moeten de na-ijleffecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid nog komen. Het waarborgen van de toegankelijkheid van de ggz-zorg wordt spannend aangezien we naast deze stijging in vraag net als elders in de zorg kampen met personeelstekorten, overbelasting van zorgverleners en een stijgend ziekteverzuim. De ggz is (net als andere zorg) met recht een schaars goed te noemen.

De wachttijden in de ggz zullen dan ook niet snel verdwijnen. Een akelige boodschap: niet in de laatste plaats voor mensen die nu op deze zorg wachten. Dit ondanks de inspanningen van de ggz-sector om via verbetering van de eigen werkwijze én door samenwerking met partijen in de regio de wachttijden aan te pakken. Ook de IGJ en NZa schrijven hierover in hun briefrapport van 22 oktober 2021. Het is een zeer complex probleem, dat aanpak in samenhang vraagt. Het is een kwestie van “alles uit de kast” en “alle hens aan dek”, maar ook van politieke keuzes.

Onze oproep houdt in:

  • Investeer in preventie, mentale vooruitgang en gezondheidsvaardigheden en voorkom dat sociaal-maatschappelijke problematiek te snel leidt tot gemedicaliseerde ggz.
  • Regel de bekostiging van de consultatiefunctie zodat huisartsen en andere verwijzers zo passend mogelijk kunnen indiceren en verwijzen.
  • Regel de domeinoverstijgende samenwerking in alle zorgwetten (de Wlz, Zvw, Jeugdwet, Wmo, WPG en FZ).
  • Help voldoende gekwalificeerde behandelaren op te leiden, bijvoorbeeld door de capaciteit van de opleiding tot GZ-psychologen op te schalen.
  • Investeer in de belangrijke rol aan ‘de voorkant’, waarin ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een belangrijke rol hebben, zoals vroegsignalering, een dak boven het hoofd, voorkomen van schulden, gezinsproblematiek en het sámen met de ggz-sector voorkomen van sociaal-maatschappelijke problematiek.

Deze boodschap betekent beslist niet dat de handdoek in de ring wordt gegooid. Maar wel dat er meer nodig is en dat de sector het niet alleen kan oplossen. Daar moeten we een goede maatschappelijke en politieke discussie over voeren!

Verschillende media hebben onze boodschap overgenomen:

Trouw: Ggz-instellingen: Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar

De Volkskrant: Voorzitter GGZ over oplopende wachtlijsten: ‘Mentale gezondheid is niet alleen ons terrein’

​NRC Handelsblad: Ggz krijgt wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg niet opgelost

Het NOS Journaal van 6 november 2021 (item start op 14.10)

NOS Online: Ggz slaat alarm over wachtlijsten: kunnen het niet meer alleen

Nu.nl: Ggz zegt lange wachtlijsten niet meer te kunnen oplossen

NOS Radio 1 Journaal: GGZ slaat alarm over lange wachtlijsten: we kunnen het niet meer alleen