Naar homepage

Steeds groter wordende kloof in de samenleving vraagt om meerjarige aanpak

Publicatiedatum

In de discussie over toegankelijkheid van de ggz heeft Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, onlangs gepleit voor een bredere blik op geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid hangt nauw samen met de woonsituatie, schulden en problematiek zoals huiselijk geweld.

Mooi om te zien dat dat geluid vandaag luid en duidelijk te horen is in Rotterdam, waar leden van de Nederlandse ggz waaronder Antes, Pameijer, Leger des Heils en andere hulporganisaties uit het sociale domein, gesteund door woningbouwcorporaties, een manifest aan de gemeenteraad van de maasstad aanbieden.

In het manifest wordt in een vijfpuntenplan helder gemaakt hoe je met het versterken van de hele omgeving van kwetsbare burgers ze echt een stap verder helpt. Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: “Dit is een prachtig initiatief waarvan ik hoop dat het in heel Nederland navolging krijgt. Dat er zo duidelijk wordt ingezet op samenwerking en verbreding is bemoedigend, en is onderdeel van een bredere beweging om echt anders tegen zorg aan te kijken. We hopen dan ook dat de Rotterdamse gemeenteraad dit pleidooi omarmt.”

Lees in dit bericht wat de partijen in Rotterdam voorstellen.

Lees ook het artikel dat het AD heeft gepubliceerd over dit initiatief.