Zoeken

Op maandag 29 november behandelde de Tweede Kamer in een Wetgevingsoverleg de onderdelen Jeugdhulp uit de begrotingen van het ministerie van VWS en J&V. Tien partijen gingen met demissionair bewindspersonen Paul Blokhuis (staatssecretaris VWS) en Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming) in debat over het bereik van de jeugdhulp, overbehandeling van lichte problematiek ten koste van zwaardere jeugdhulp en jeugd-ggz, toegang van jongeren met een psychische aandoening tot de Wlz, gesloten jeugdhulp, uithuisplaatsing, preventie, de zorgarbeidsmarkt en de reikwijdte van de huidige gesprekken voor een Hervormingsagenda Jeugdhulp.

Weg van vrijblijvendheid
Drie van de vijf partijen die samenwerken aan de Hervormingsagenda Jeugdhulp hadden vooraf een brief gestuurd aan de Kamer. Daarin lieten cliëntorganisaties, zorgprofessionals en werkgevers weten welke kaders binnen de agenda centraal moeten staan. De Kamer is benieuwd naar de breedte van de afspraken die daarin gemaakt gaan worden, maar geeft in elk geval mee dat landelijke afspraken met gemeenten die de Jeugdwet uitvoeren vaak te vrijblijvend zijn. Afdwingbare afspraken worden wenselijk geacht, en actie is urgent. Demissionair staatssecretaris Blokhuis wijst op diverse wetsvoorstellen op de Kameragenda die hieraan bijdragen.

Toegang voor jeugdigen met een psychische aandoening tot de Wlz
De samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stuurden een aanvullende brief. Naast opmerkingen over het helpen beëindigen van gesloten jeugdhulp en het verbeteren van de jeugdbescherming staat daarin een pleidooi om jeugdigen met een psychische aandoening toch toegang tot de Wlz te verlenen. 

De Nederlandse ggz vindt dat als deze jongeren aan de eisen van de Wlz voldoen, ze niet op grond van hun leeftijd mogen worden uitgesloten. Bovendien kan een Wlz-indicatie helpen voor rust, regie en structuur in een behandeling. Blokhuis gaf eerder aan dat hij na een grondige afweging dat niet verantwoord vindt. Kamerlid Fonda Sahla van D66 bevroeg hem daarover en diende uiteindelijk een motie in om te laten onderzoeken welke barrières er zijn voor toegang en deze waar mogelijk te verhelpen.

Overige opvallende ggz-gerelateerde punten uit dit debat De ingediende moties zijn terug te lezen.

Over de moties wordt komende week gestemd; over amendementen en de begrotingswetten zelf wordt vóór het kerstreces gestemd. Kijk het volledige debat terug.
Lees ook het verslag van Jeugdzorg Nederland.