Zoeken

Er zijn veel websites over het vergroenen van de zorg. Verschillende organisaties en netwerken die werken aan duurzaamheid zijn de website Vergoendezorg.nl gestart. Dit platform helpt bij het vinden van de juiste informatie. Zo kan ook jij iets doen voor meer duurzaamheid in de zorg.  

Duurzame zorg
Zorg is duurzaam of ‘groen’ wanneer de behandeling weinig of geen schade doet aan bodem, water en lucht. Duurzame zorg maakt mensen gezonder op twee manieren: door goede zorg te verlenen en door daarbij zo weinig mogelijk te verspillen of vervuilen. Zo maken én houden we mensen gezond.