Naar homepage

Webinar Toegankelijkheid ggz met versnellers van de wachttijdenaanpak

Publicatiedatum

In het afgelopen jaar zijn vanuit de landelijke stuurgroep aanpak wachttijden in acht regio’s zogeheten ‘versnellers’ ingezet. Deze versnellers hadden de opdracht om samen met de Regionale Taskforces duurzame samenwerking in de regio’s te realiseren en daarmee wachttijden binnen de Treeknormen te brengen.

Zij zijn ook concreet aan de slag gegaan met knelpunten rond de in-, door- en uitstroom van cliënten. Op vrijdag 26 november krijg je tijdens dit webinar de kans om de versnellers van de wachttijdenaanpak te bevragen.

De landelijke stuurgroep aanpak wachttijden denkt dat hun kennis en ervaringen relevant zijn voor alle regio’s. In dit webinar bieden we je daarom de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan. Na een korte pitch over hun activiteiten, kun je met twee versnellers naar keuze 'apart zitten' om hen ‘het hemd van het lijf’ te vragen.

Het webinar duurt van 10:00 tot 12:00 uur. Aanmelden kan via info@wegvandewachtlijst.nl, met de vermelding ‘webinar 26 november’.

Meer weten over de aanpak wachttijden?
Stuur dan een mail naar Marloes van Es: mves@denederlandseggz.nl.