Naar homepage

Aan de slag met leefbare en vitale wijken. Hoe doe je dat?

Publicatiedatum
Hoe draagt samenwerking tussen gemeentes, bewoners én partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van woonwijken? Een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen, bestaande uit Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse ggz, ActiZ, Woonbond, Vereniging Valente, Divosa, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Sociaal Werk Nederland, G40 Stedennetwerk en MIND, verzamelde met Platform31 twaalf praktijkvoorbeelden uit diverse Nederlandse regio’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het initiatief. Lees ook dit nieuwsbericht op de website Woningmarktbeleid.nl.

De landelijke coalitie organiseert de komende maanden vier webinars genaamd ‘Zo doen we dat!’ over de praktijkvoorbeelden. Deze webinars helpen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties met het maken van bijvoorbeeld slimme prestatieafspraken.

Webinar woensdag 9 februari 2022 van 11.30-12.30 uur
De wijk Ruwaard in Oss
Programma
  • Aanbieden van het digitale magazine en waarom we dit doen als coalitie, door Ruth Peetoom en Martin van Rijn, aan Hugo de Jonge, minister van VRO
  • De Ruwaard: wat is er veranderd in de wijk vanuit het perspectief van bewoners en professionals?
  • Hoe neem je de regie op preventie en waar loop je dan tegenaan als je niet vanuit systemen maar vanuit de bewoner gaat samenwerken (lokale bestuurders).
  • Eindgesprek met BZK, Aedes, de NL ggz en VNG of Divosa. Over: hoe gaan wij dit landelijk ondersteunen.
Ga naar het aanmeldformulier
Dit webinar wordt ondersteund door het waardenetwerk Volwaardig burgerschap. Bekijk ook het filmpje.

Dit zijn de data van de andere 3 webinars:
22 maart 2022: Majella Wonen Utrecht
14 april 2022: Selwerd Groningen
25 mei 2022: De Posten Enschede
Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap is een leernetwerk gestart op het thema Zorg Verlenen in de Wijk. Dit sluit aan bij de Actieagenda Wonen. Wil je hier meer informatie over, of mee leren? Dan kun je contact opnemen met Liesbeth van Gent, netwerkcoördinator waardenetwerk Volwaardig burgerschap lgent@denederlandseggz.nl