Zoeken

Hoe draagt samenwerking tussen gemeentes, bewoners én partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van woonwijken? Een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen, bestaande uit Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse ggz, ActiZ, Woonbond, Vereniging Valente, Divosa, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Sociaal Werk Nederland, G40 Stedennetwerk en MIND, verzamelde met Platform31 twaalf praktijkvoorbeelden uit diverse Nederlandse regio’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het initiatief. Lees ook dit nieuwsbericht op de website Woningmarktbeleid.nl.

De landelijke coalitie organiseert de komende maanden vier webinars genaamd ‘Zo doen we dat!’ over de praktijkvoorbeelden. Deze webinars helpen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties met het maken van bijvoorbeeld slimme prestatieafspraken.

Webinar woensdag 9 februari 2022 van 11.30-12.30 uur 
De wijk Ruwaard in Oss 
Programma
Ga naar het aanmeldformulier
Dit webinar wordt ondersteund door het waardenetwerk Volwaardig burgerschap. Bekijk ook het filmpje.

Dit zijn de data van de andere 3 webinars:
22 maart 2022: Majella Wonen Utrecht
14 april 2022:   Selwerd Groningen
25 mei 2022:     De Posten Enschede
Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap is een leernetwerk gestart op het thema Zorg Verlenen in de Wijk. Dit sluit aan bij de Actieagenda Wonen. Wil je hier meer informatie over, of mee leren? Dan kun je contact opnemen met Liesbeth van Gent, netwerkcoördinator waardenetwerk Volwaardig burgerschap lgent@denederlandseggz.nl