Naar homepage

De geestelijke gezondheidszorg als digitaal ecosysteem

Publicatiedatum

De zorgvraag neemt toe. Onder andere door personeelstekorten kan het aanbod niet meegroeien met de vraag. Dit maakt verdere digitalisering van de ggz noodzakelijk. Maar we zien het ook als een kans. Een kans om de cliënt zo goed mogelijk te blijven helpen.

Zorgakkoord

De rol van digitale zorg word steeds groter en werd onlangs nog onderstreept in het IZA (Integraal Zorgakkoord). Daarin staat: Passende zorg is steeds vaker hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Visiedocument

Samen met zorginhoudelijke professionals, informatiemanagers, zorgbestuurders, ICT-specialisten, leveranciers en Chief Medical Information Officers keken we naar de toekomst van digitalisering van de ggz. Het resultaat is een visiedocument waarin je leest hoe wij denken dat de verdergaande digitalisering van de ggz er in de toekomst uitziet. We noemen dit: ‘de geestelijke gezondheidszorg als digitaal ecosysteem’.

De nieuwe digitaliseringsvisie is bedoeld om ggz-aanbieders in Nederland handvatten te bieden bij het vaststellen van hun informatiekoers voor de komende jaren. Het document beschrijft waar de sector op digitaal vlak naartoe wil en stippelt grofweg de route uit die instellingen kunnen volgen, samen met hun partners en cliënten. De nieuwe visie is aangevuld met praktijkvoorbeelden die passen bij de trends en ontwikkelingen in de sector.

Presentatie op 2 november 2022

Op woensdag 2 november presenteren we het visiedocument graag aan onze leden en samenwerkingspartners. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals en bestuurders uit de ggz die met ICT werken of daar belangstelling voor hebben, beleidsmakers en leveranciers. Meld je aaan voor de bijeenkomst

Lees het visiedocument
Bekijk de samenvatting