Naar homepage

De Nederlandse ggz: goed nieuws dat VNG integraal zorgakkoord ondersteunt

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz is verheugd dat het bestuur van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) gisteravond heeft besloten zich te willen committeren aan het integrale zorgakkoord. De Nederlandse ggz hoopt dat ook de LHV, Actiz en Zorgthuisnl in de komende dagen het comfort voelen om alsnog tot ondertekening van het integraal zorgakkoord over te gaan.

Het integraal zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de geestelijke gezondheidszorg, net als de andere zorg, in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Dat is goed nieuws voor de medewerkers en de cliënten van de ggz. “Wij vinden het heel goed nieuws dat de VNG zich nu ook hierbij aansluit”, aldus Stephan Valk, onderhandelaar en bestuurslid van de Nederlandse ggz. “Gemeenten hebben een cruciale rol om samen met de andere partijen de doelstellingen van dit akkoord te kunnen realiseren.”

‘Hopen dat de LHV, Actiz en Zorghuisnl ook aansluiten’

Een zo breed mogelijk draagvlak onder dit akkoord is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het akkoord. Valk: “Met veel partijen gaan we samen het zorgakkoord uitvoeren. Wij hopen dat de huisartsen voldoende erkenning voelen én zich gesterkt voelen door alle partijen die het integrale zorgakkoord samen gaan uitvoeren, om alsnog met een goed gevoel te kunnen instappen in dit akkoord. Alle partijen zullen samen monitoren of de afgesproken randvoorwaarden worden gerealiseerd en de resultaten worden behaald.”

Valk vervolgt: “De ggz biedt de huisartsen zicht op grote verbeteringen voor de huisartsenpraktijk en voor onze onderlinge samenwerking. De doelstellingen van het zorgakkoord gaan voor een groot deel in de regio’s gerealiseerd worden. Wij willen graag samen optrekken met de huisartsen in de regio’s om samen met hen én de gemeenten én de zorgverzekeraars de uitvoering van het akkoord tot een succes te maken.”

Vrijdag overleggen de partijen verder over het zorgakkoord.

Lees ook: De Nederlandse ggz stemt in met integraal zorgakkoord.