Naar homepage

De Nederlandse ggz zet handtekening onder nieuwe Green Deal

Publicatiedatum

Ruth Peetoom, voorzitter van het bestuur van de Nederlandse ggz, heeft vrijdag 4 november namens de ggz-sector de Green Deal 3.0 ondertekend. In de nieuwe Green Deal (Samen werken aan duurzame zorg) committeren partijen uit het hele zorgveld zich aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen.

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Maar in Nederland is de zorgsector ook verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale voetafdruk in termen van broeikasgassen. Daarnaast is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken.

De vorige Green Deal liep van 2018 tot en met 2022 en werd ook door de Nederlandse ggz ondertekend. In de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ hebben partijen doelstellingen en acties afgesproken om in de periode 2023 tot en met 2026 nog méér te gaan doen aan het realiseren van duurzame zorg. De ondertekenaars committeren zich aan de volgende doelstellingen:

  1. Inzet op gezondheidsbevordering
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis
  3. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

Financieel voorbehoud

Dit is een goede en belangrijke opdracht die de ggz van harte ondersteunt. We staan in de zorg voor grote uitdagingen die financieel zwaar op ons rusten. Daarom hebben we een voorbehoud gemaakt bij de ondertekening. De uitvoering van de Green Deal kan niet worden gerealiseerd met de huidige middelen die beschikbaar zijn voor de ggz. Die zijn hard nodig om de kwaliteit van de zorg op peil te houden en te verbeteren. We moeten samen met het ministerie van VWS realiseren dat de benodigde middelen om deze transformatie te maken vanuit het Klimaatfonds aan de zorg worden toebedeeld. In het IZA zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt.