Naar homepage

De Nederlandse ggz gaat met de NZa in gesprek over gegevensaanlevering

Publicatiedatum

Naast de invoering van het zorgprestatiemodel wordt ook gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zogenoemde zorgvraagtypering. De NZa gaat hiervoor gegevens verzamelen. Sinds 1 juli 2022 moeten zorgverleners deze gegevens registreren, aanleveren van de data aan de NZa kan tot 31 oktober 2022. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de zorgautoriteit worden verwerkt. Wij gaan hierover met de NZa in gesprek.

De aanlevering aan de NZa is bedoeld om de zorgvraagtypering te verbeteren. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg.

Hoeveel zorg nodig in de toekomst?

Met een goede zorgvraagtypering kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast krijgen we hiermee een beter beeld welke zorg in de toekomst nodig is.

De zorgvraagtypering die nu wordt gebruikt heeft nog wat verbeterslagen nodig. Hiervoor is het belangrijk om gegevens te verzamelen. Wij vinden dat belangrijk. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de autoriteit worden verwerkt.