Naar homepage

Ggz-instellingen stevenen af op miljoenenverlies

Publicatiedatum
De ggz-sector staat al jaren onder grote druk. Recente sluitingen van een aantal belangrijke afdelingen laten zien dat de grenzen nu bereikt zijn. Verschillende oorzaken tellen daarbij op en drukken steeds zwaarder op de financiële gezondheid van ggz-instellingen. Denk aan personeelstekorten, steeds kleinere marges door oplopende kosten, onder meer door inhuur van personeel, overmatige en toenemende administratieve lasten en ingewikkelde versnipperde financiering.

De Nederlandse ggz roept het kabinet op om iets te doen aan deze, steeds nijpender wordende, positie van instellingen. “Maak vaart met de noodzakelijke akkoorden en programma’s, en let daarbij op de soms benarde situatie van juist de belangrijkste systeeminstellingen in de ggz,” aldus de Nederlandse ggz-directeur Veronique Esman.
“Keer het tij in het Integraal Zorgakkoord, de Toekomstagenda ggz en andere programma’s. Zorg dat mentale gezondheid in Nederland toegankelijk is voor mensen die dat nodig hebben, kwalitatief op peil kan blijven en dat professionals hun werk in de ggz goed kunnen blijven doen.

In de afgelopen maanden zijn in de ggz, net als bij veel andere zorginstellingen, de effecten van corona merkbaar (opbrengstverlies vanwege hoog ziekteverzuim - circa 10% - en tevens afzeggingen door cliënten). Daarbovenop komt de invoering van het zorgprestatiemodel, die een negatieve impact heeft op de eerste maanden. De Nederlandse ggz maakt zich dan ook in toenemende mate zorgen over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg voor de meest kwetsbare cliënten. Als de trend van de eerste maanden van 2022 doorzet, stevent een groot aantal ggz-instellingen af op een miljoenenverlies. De ggz-sector wil hierover in gesprek met verzekeraars, VNG, DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en de overheid.