Naar homepage

Goede stappen gezet in de acute geestelijke gezondheidszorg

Publicatiedatum
De organisatie van de acute geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren verbeterd. Dat is een van de conclusies van de evaluatie die de NZa onlangs heeft uitgevoerd. Het rekenmodel, ontwikkeld door de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland, blijkt een waardevol hulpmiddel om de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te ondersteunen. De Nederlandse ggz is blij met deze conclusie.

Achtergrond

De inkoop en bekostiging voor de acute geestelijke gezondheidszorg wordt sinds 2020 op een andere manier georganiseerd. De zorg wordt regionaal ingekocht en het budget wordt op basis van het benodigde personeel (fte) en bedden berekend. De budgetsystematiek is afgebakend tot de eerste drie dagen, met een voor- en nacalculatie en een verdeelsleutel om de kosten toe te rekenen aan de verschillende financieringsstromen.

In gesprek met elkaar

In de generieke module acute psychiatrie (GMAP) zijn de stappen beschreven die zorgverleners en andere instanties moeten doorlopen om mensen in crisis, met het vermoeden van een psychische stoornis, op een goede manier te helpen en vervolgens ook de kosten die hiervoor gemaakt zijn goed te calculeren en declareren.

Uit de evaluatie van de NZa blijkt dat de aparte inkoop en budgetbekostiging geholpen heeft bij een snelle implementatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan vaker op inhoud met elkaar in gesprek over de acute ggz in de regio omdat zij nu gezamenlijk één regionale budgetaanvraag doen. De budgetsystematiek helpt bij de bekostiging van de triagefunctie en beschikbaarheid van de beoordelingsteams.

Contractering soepeler door rekenmodel

De NZa ziet dat de contractering steeds soepeler verloopt. Het rekenmodel dat door de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland is ontwikkeld heeft hierbij geholpen. Hiermee kan de benodigde capaciteit voor de eerste drie dagen per regio worden berekend.

Verbeteringen

Er zijn ook verbeteringen door te voeren. Zo zorgt de afbakening van de eerste drie dagen nog voor onduidelijkheid. Ook bleek het werken met een verdeelsleutel, om tot een budget voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) te komen, ingewikkeld. In 2023 start de NZa een onderzoek om te kijken of een zorginhoudelijke afbakening van de acute ggz in de eerste drie dagen meer logisch is. Hierbij kijken we onder andere naar de noodzakelijke beschikbaarheid, het personeel en de planbaarheid van de zorg.