Naar homepage

Hervormingsagenda Jeugd mag niet stil komen te staan

Publicatiedatum

De verbetering van jeugdhulp voor kinderen en hun ouders/verzorgers mag niet stil komen te staan. Door de aangekondigde bezuiniging van het Coalitieakkoord, € 100 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 500 miljoen lijkt dit op losse schroeven te staan. De Nederlandse ggz is, samen met de samenwerkende cliëntorganisaties (MIND, Ieder(in) en Per Saldo), de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd (NIP, NVO,NVvP, FVB, BPSW, V&VN, LVVP, NVK, AJN, LHV, BV Jong) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd BGZJ (Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN, VOBC) uitermate teleurgesteld. De VNG heeft op 13 januari aangekondigd dat zij niet langer mee kan werken aan de hervormingsagenda Jeugd. Wij vinden dat de agenda verder geconcretiseerd moet worden, inclusief realistische financiële kaders. Lees de reactie op het besluit van de VNG.

Naast onze uitgesproken wens de inhoudelijke vorming van de agenda voort te kunnen zetten, kunnen wij niet stevig genoeg benadrukken hoezeer wij de ontstane situatie betreuren en hoeveel tijd en energie gaat zitten in het herstel ervan. Iedere dag werken wij met jongeren, ouders, gezinnen en professionals samen. Aan hen is niet uit te leggen dat er een mogelijkheid bestaat dat wij wederom te maken hebben met een conflict tussen decentrale en centrale overheden dat een rem zet op onze inhoudelijke ontwikkeling. Wij voelen ons zeer verantwoordelijk hen niet in de steek te laten en hopen dat dit conflict zo spoedig mogelijk opgelost wordt, zodat al het werk dat al is verzet doorgang kan vinden en maanden vertraging voorkomen kan worden.

Wij roepen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer op volgende week in het debat over de regeringsverklaring de regering hierover stevig aan de tand te voelen.