Naar homepage
67fcf7cf cec2 4f4e 85f1 38e2b924565d

Landelijke Monitor toegankelijkheid en wachttijden gepubliceerd

Publicatiedatum

Op 7 juli is de landelijke Monitor Toegankelijkheid en wachttijden ggz eerste helft 2022 - Weg van de wachtlijst gepubliceerd. Een jaar geleden waren er in de ggz nog nauwelijks transfermechanismen (cliënt kan desgewenst worden doorverwezen naar een andere zorgaanbieder), overlegtafels (gezamenlijke casusbesprekingen) en andere regionale samenwerkingsvormen. De basisoverlegstructuren zijn inmiddels overal wel ingericht. De monitor geeft inzicht in de stand van zaken van de samenwerking in de regio. Dit keer zoomt de monitor in op Regionale Doorzettingsmacht (RDM).

De Nederlandse ggz vindt het goed om te zien dat de overlegstructuren er nu in alle regio’s zijn, zodat wanneer het nodig is om een patiënt op de juiste plek te krijgen, snel kan worden opgeschaald. Daarnaast zorgen deze overlegstructuren ervoor dat zichtbaar wordt of er een tekort is aan bepaalde zorg. Als er bijvoorbeeld steeds mensen met eetstoornissen worden besproken in deze overleggen, wordt helder dat er meer aanbod van dit type zorg moet komen of dat de zorgverzekeraar meer van dit type zorg moet inkopen.