Naar homepage

Magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. 'Zo doen we dat'!

Publicatiedatum

Leren van elkaar. Dat staat centraal in de uitwerking van de Actieagenda Wonen, die door tien partners is geconcretiseerd. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. De maatschappelijke coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND.

Op woensdag 9 februari is het magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. 'Zo doen we dat'! aan minister de Jonge overhandigd. In het magazine staan twaalf praktijkvoorbeelden, die laten zien hoe wonen, zorg en fysieke leefomgeving elkaar kunnen versterken. In alle voorbeelden is een samenwerking gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waarin stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.