Zoeken

Zowel Kamerleden als minister Helder (LZS) voelen de noodzaak en urgentie om in te grijpen op de knellende arbeidsmarkt in de zorg. Dat bleek tijdens een commissiedebat op 6 juli. De zorgvraag neemt fors toe de komende jaren als gevolg van de vergrijzing, meer mogelijkheden in de zorg en vanwege de opgelopen achterstand door corona. Dat terwijl er structureel te weinig arbeidskracht is binnen de zorg en de sector te kampen heeft met uitputting en hogere uitval als gevolg van corona.

Het volledige debat kun je terugkijken. De Nederlandse ggz maakte ook een live-Twitterverslag.

Kamerbrieven

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorg hebben namens alle zorgprofessionals een Kamerbrief gestuurd om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. Die brief hebben zij in de vorm van een pamflet aangeboden aan de Kamerleden, de dag vóór het debat. Als aanvulling op deze boodschap heeft de Nederlandse ggz samen met MIND een Kamerbrief gestuurd met specifiek aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek in de ggz-sector.

Ondanks Integraal Zorgakkoord toch gespreksruimte

Vooraf was het de vraag in hoeverre de minister diep in kon gaan op de materie richting Kamerleden. Dit omdat arbeidsmarktbeleid een onderdeel is van de onderhandelingen voor een Integraal Zorgakkoord. En die onderhandelingen moeten tegen het einde van de zomer afgerond zijn. Echter, minister Helder ging over diverse onderwerpen toch graag het gesprek aan:

Toezeggingen en vervolgacties


Het Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft een tweeminutendebat aangevraagd. Daarin kunnen moties worden ingediend over dit onderwerp. Omdat vrijdag 8 juli het zomerreces van de Tweede Kamer begint, zal dit debat nog daarvóór plaatsvinden en wordt er ook over de moties gestemd. De Nederlandse ggz volgt deze zaken op de voet.