Naar homepage

Wat is nodig om professioneel zeggenschap zorgprofessionals te versterken?

Publicatiedatum

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties V&VN, BPSW en brancheorganisaties NVZ, NFU, ActiZ, de Nederlandse ggz en VGN, houdt een peiling onder alle zorgprofessionals waarmee we informatie verzamelen over hoe zeggenschap van zorgprofessionals wordt ervaren, op welke onderwerpen behoefte is aan meer zeggenschap, maar ook wat nodig is om deze gewenste zeggenschap te bereiken.

Doe ook mee aan de peiling zeggenschap voor zorgprofessionals

We nodigen al onze zorgprofessionals uit om mee te doen aan de peiling. Wij vinden het belangrijk om ook in de ggz-sector informatie te verzamelen over hoe zeggenschap wordt ervaren, waar de behoefte ligt en wat nodig is om deze gewenste zeggenschap te bereiken. De peiling staat open tot en met 24 oktober 2022. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Gegevens worden anoniem verwerkt.

Naar de vragenlijst peiling zeggenschap zorgprofessionals

De resultaten van de peiling worden in november bekendgemaakt door het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en werkgeversorganisaties NVZ, NFU, ActiZ, de Nederlandse ggz en VGN om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en hun veerkracht te versterken. Dit maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter.