Naar homepage

SER over jeugdhulp en jeugdbescherming: ‘De nood is hoger dan ooit’

Publicatiedatum

De SER doet de oproep aan staatssecretaris Maarten van Ooijen niet langer te wachten met de uitvoering van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De werkdruk en behoefte aan jeugdhulp en jeugdbescherming zijn niet verminderd, waardoor het water aan de lippen staat. In het briefadvies Tastbaar beleid voor de jeugdzorg benadrukt de SER ook dat in deze aanpak de behoeften van hulpvragers en zorgverleners leidend moeten zijn. Daarnaast vindt de SER dat de huidige focus op beschikbare financiële middelen tekortschiet.

Het SER-briefadvies ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’ dat de Sociaal Economische Raad op 21 oktober vaststelde, werd voorbereid door de werkgroep jeugdzorg, waar de Nederlandse ggz aan deelneemt. Het briefadvies is een vervolg op ‘Van systemen naar mensen’ van anderhalf jaar geleden. De Nederlandse ggz onderschrijft de kritiek van de SER dat er ondanks veel duidelijke rapporten nog te weinig gebeurt en dat niet de inhoud maar de financiën leidend zijn.