Naar homepage

Staatsecretaris komt met brief over plan van aanpak mentale gezondheid

Publicatiedatum

De Tweede Kamer sprak met staatssecretaris Maarten van Ooijen (preventie en jeugd) over leefstijl en preventie. Preventie speelt een belangrijke rol in het verminderen van fysieke én mentale gezondheidsklachten. Het helpt zo de grote vraag aan geestelijke gezondheidszorg te verlagen. De Nederlandse ggz vindt het dan ook terecht dat mentale gezondheid expliciet aan bod kwam in het debat.

Brief mentale gezondheid

Veel nieuws over de aanpak rondom mentale gezondheid hebben we van de staatssecretaris helaas niet gehoord: hij zegt op korte termijn een brief toe met een plan van aanpak. Wel zien we dat er Kamerbreed steeds meer vragen worden gesteld over de relatie tussen leefstijl, preventie en psychische problematiek.

Belang voor de ggz

Maar liefst drie brieven over dit onderwerp stuurden we aan de Tweede Kamer in de afgelopen vijf maanden:

Het belang voor de ggz is dan ook groot. We roepen op: kijk niet alleen naar fysieke gezondheid, maar naar de verbinding tussen fysiek én mentaal. Verminder de prikkels voor ongezond gedrag, maar blijf weg van het stigma dat ongezondheid de schuld van het individu is. Zorg voor evidence based interventies en onderzoek, en zorg voor een interdepartementaal plan van aanpak. Thema’s die verschillende Kamerleden in hun inbreng terug lieten komen.

Opvallende punten

Een opname van het volledige debat is terug te vinden op de site van de Tweede Kamer. Een aantal zaken vielen ons in het bijzonder op:

  • Laagopgeleide volwassenen hebben 3 keer zo vaak een depressie, kaart de staatssecretaris aan. Daarmee laat hij zien zich bewust te zijn van de enorme gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Dat uit zich in fysieke én in mentale gezondheid. Het verkleinen van deze verschillen moet terugkomen in het toegezegde plan van aanpak.
  • Blurring, het laagdrempelig aanbieden van alcohol bij kleine ondernemers (zoals bijvoorbeeld kapperszaken) wordt door meerder Kamerleden bestreden. De staatssecretaris neemt dit mee in een brief over acties rondom alcoholpreventie.
  • Het nationaal preventieakkoord wordt uitgebreid met twee thema’s: mentale gezondheid en sport & bewegen. In aanvulling op de tafels alcohol, overgewicht en tabak.
  • De staatssecretaris gaat in gesprek met het CBS en CPB over preventie meenemen in de welvaartsmonitor. Zodat preventie geduid kan worden in termen van maatschappelijke winst.
  • Relatie tussen inkomen, sociaal economische status en gezondheidsvaardigheden wordt gezien. Terecht dus dat de staatssecretaris de samenwerking opzoekt met collega’s binnen én buiten zijn ministerie, zoals SZW, BZK en Financiën.


De Nederlandse ggz kijkt vol verwachting uit naar de diverse toegezegde brieven en debatten daarover die nog zullen volgen.