Naar homepage
Vrouwmetmobiel 1

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld

Publicatiedatum

Het kabinet wil geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) voorkomen. Daarom deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed dat slachtoffers hebben ervaren en neemt, samen met brancheorganisaties, maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, eindigt 31 december 2022. Voldoe je aan de eisen en wil je een aanvraag indienen? Doe dat dan zo snel en compleet mogelijk. Bekijk voor meer informatie de website Schadefondsjeugdzorg.nl.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.