Naar homepage

Webinar Gemengd wonen: zo doen we dat

Publicatiedatum

Gemengd wonen kan voor mensen in een kwetsbare situatie die zorg nodig hebben een goede optie zijn. Ze krijgen meer perspectief als ze in een omgeving wonen die hen steunt en voldoende mogelijkheden biedt om ‘mee te doen’. Het webinar ‘Gemengd wonen, Zo doen we dat’ op dinsdag 22 maart gaat in op diverse vormen van gemengd wonen in Utrecht en specifiek in de Utrechtse wijk Majella. Het webinar is onderdeel van een vierdelige reeks over leefbare, vitale wijken van de Actieagenda wonen.

Programma webinar en aanmelding

Het webinar start om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) gaat met huurders van Majella Wonen in Utrecht in gesprek. Wat betekent ‘gemengd wonen’ voor hen? Hoe bouw je samen een buurtje op en word je goede buren? Er zijn live-gesprekken en je ziet videointerviews met bewoners en andere betrokkenen.

Nico Ooms en Maarten Davelaar (initiatiefnemers van de Leergang Gemengd Wonen Hogeschool Utrecht) geven een mini-college over de opzet en uitvoering van Gemengd Wonen. Bestuurders van Portaal (woningcorporatie), De Tussenvoorziening (opvanginstelling) en de gemeente Utrecht vertellen hoe zij met elkaar Gemengd Wonen in de stad en regio Utrecht van de grond gekregen hebben.

Esmé Wiegman (directeur Valente) en Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) bespreken wat zij meenemen naar de Actieagenda Wonen.

Bekijk het programma op de website van Divosa en meld je aan.

Over Majella wonen

Majella Wonen was het eerste gemengdwonenproject in Utrecht. Het wooncomplex biedt huisvesting aan mensen op de wachtlijst van woningcorporaties en mensen uit de maatschappelijke opvang.

In een prettige wijk wonen zij samen met reguliere huurders en leveren een actieve bijdrage aan hun woonomgeving. Het doel is een leefbare, prettige wijk met sterke sociale cohesie en bewoners die, in meer of mindere mate, zelfredzaam zijn.

E-magazine Samen werken aan leefbare en vitale wijken

Een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen, bestaande uit Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse ggz, ActiZ, Woonbond, Vereniging Valente, Divosa, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Sociaal Werk Nederland, G40 Stedennetwerk en MIND, verzamelde met Platform31 twaalf praktijkvoorbeelden uit diverse Nederlandse regio’s.. Majella Wonen is één van de twaalf praktijkvoorbeelden die in het digitale magazine 'Samen werken aan leefbare en vitale wijken. "Zo doen we dat!' aan bod komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het initiatief.

Leernetwerk Zorg verlenen in de wijk

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap is een leernetwerk gestart op het thema Zorg Verlenen in de Wijk. Dit sluit aan bij de Actieagenda Wonen. Wil je hier meer informatie over, of mee leren? Dan kun je contact opnemen met Liesbeth van Gent, netwerkcoördinator waardenetwerk Volwaardig burgerschap lgent@denederlandseggz.nl.