Naar homepage
banner wk vd mg

Over de Week van de Mentale Gezondheid

Ieder jaar op 10 oktober is het Wereld Mentale Gezondheidsdag, een initiatief van de World Health Organization. Het doel van deze dag is om wereldwijd meer stil te staan bij de geestelijke gezondheid en hoe we dit samen kunnen versterken.

Voor ons de juiste gelegenheid om als branchevereniging voor de geestelijke gezondheidssector een hele week aandacht te vragen voor de mentale gezondheid. Voor een sterkere bewustwording van hoe belangrijk het is dat we mentaal gezond en veerkrachtig zijn. En welke oplossingen en veranderingen in de ggz helpen om de mentale gezondheid en veerkracht te versterken. Wij zetten ons daar iedere dag voor in, samen met zorgverleners, ervaringsdeskundigen, sociaal maatschappelijke partners en andere belanghebbenden die zich bezighouden met geestelijke gezondheidszorg en inzetten op preventie.

Samen zetten we in op een beweging voor een mentaal gezonde samenleving. Ook jij kan helpen: mentaal vitaal is ook jouw verhaal!