Naar homepage

Herstelgericht werken en gelijkwaardigheid

Deze themagroep wil het gedachtegoed van de herstelbeweging verder brengen. Hoe leg je in herstelgericht werken de verbinding tussen ggz en sociaal domein. Herstelinitiatieven staan daar tussenin. In 2023 hebben we het veel gehad over hoe je tot meer van dat soort initiatieven komt en wat daarin de rol van de gemeente is. Dit jaar leggen we de focus op het veranderen van de cultuur in je organisatie door inzet van ervaringskennis, wat een professional in huis moet hebben en of opleidingen hierin al voldoende voorzien. We zoeken hierin verbinding met de VvED (Vereniging van Ervaringsdeskundigen), gemeenten en Zelfregie en herstelinitiatieven.