Naar homepage

Zorgbranches: Investeer in arbeidsmarkt zorg

Publicatiedatum

Prinsjesdag was dit jaar bijzonder. In een persreactie noemde de Nederlandse ggz dit een ‘demissionair beleidsvacuüm’: de demissionaire status van het kabinet dreigt uitstel te veroorzaken van zeer urgente en cruciale interventies, zoals ingrijpen in de zorgarbeidsmarkt, totdat een nieuw kabinet zich aandient.

Uit diverse rapporten blijkt dat die problematisch is. Ingrijpen op meerdere vlakken -maar in elk geval rondom beloning- is essentieel om voldoende zorgverleners aan te trekken en te behouden. Kamerleden hebben juist dit jaar een uitgelezen kans: het primaat om deze problematiek aan te pakken ligt deze Prinsjesdag meer dan ooit in het parlement. Daarom stuurden diverse zorgbranches een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor meer loonruimte.

Bied zorgwerkgevers de ruimte hun zorgverleners te belonen

Het kunnen blijven leveren van de best mogelijke gezondheidszorg nu en in de toekomst staat onder druk. De analyse van een brede coalitie van zorgbranches bestaande uit de Federatie Medisch Specialisten, InEen, V&VN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Actiz, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Landelijke Huisartsen Vereniging is eensluidend: door toename van de vraag naar zorg, terwijl de arbeidsmarkttekorten oplopen. Deze combinatie leidt voor de maatschappij tot een dreigend verlies van kwaliteit van zorg.

Bovenop de 1,25 miljoen werknemers die nu in Nederland in de zorg werken, zijn de komende 20 jaar zo’n 700.000 extra werknemers nodig als we dezelfde zorg willen blijven verlenen als nu. De druk neemt verder toe omdat ruim één op de drie professionals binnen vijf jaar de sector verlaat. Ondanks vele initiatieven van werkgevers laten onderzoeken hiervoor al jaren dezelfde redenen zien. Niet voor niets willen de zorgbranches voor hun medewerkers de arbeidsvoorwaarden verbeteren, de best mogelijke arbeidsomstandigheden creëren en professionele ontwikkeling stimuleren door het bieden van uitdagende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Zij kunnen dat nu niet. Daarvoor is financiële ruimte nodig.

Urgentie: Kamer is nu aan zet

In de brief wijzen de organisaties op enkele Kamermoties die zijn omarmd om extra middelen voor loonruimte in de zorg vrij te maken. Te beginnen bij een motie voor 600 miljoen extra in 2022. Dit pleidooi is beslist niet nieuw. Op 16 april 2021 presenteerden een brede alliantie van zorgbranches, patiëntenorganisaties én zorgverzekeraars nog een investeringsagenda voor de zorg aan de formateur. Meer werkplezier en een beter salaris is daarin één van de drie speerpunten. Op 12 mei 2021 kwam het advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’, van de Sociaal Economische Raad (SER) (29 282, Nr. 437).

Algemene Politieke Beschouwingen

Het moge duidelijk zijn dat wij als werkgevers onze medewerkers graag de waardering geven die ze verdienen. Die is ook nodig om een verdere uitholling van onze arbeidsmarkt tegen te gaan. Willen we echter ruimte bieden voor loonstijging en betere voorwaarden, dan zijn wij afhankelijk van de ruimte die door de overheid wordt bepaald. De zorgbranches volgen dus met veel interesse de Algemene Politieke Beschouwingen deze week, om te zien of het de Tweede Kamer lukt de loonruimte vrij te spelen waar onze zorgverleners zo naar snakken.