Naar homepage
Bespreking met grote groep mensen i Stock 1226181422

Monitor Toegankelijkheid en wachttijden ggz tweede helft 2022 gepubliceerd

Publicatiedatum

Op 1 februari 2023 is de landelijke monitor Toegankelijkheid en Wachttijden ggz over de tweede helft 2022 gepubliceerd. Deze monitor laat de organisatie van Regionale Doorzettingsmacht zien.

De monitor toont waar de Regionale Doorzettingsmacht al wel en waar (nog) niet vorm heeft gekregen. De Nederlandse ggz gaat met de minister in gesprek over de randvoorwaarden die nodig zijn om daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De overlegstructuren die voor de regionale doorzettingsmacht nodig zijn, zijn niet overal voor alle partijen vanzelfsprekend. Huisartsen, sociaal domein-aanbieders, ggz-aanbieders en financiers maken door de regionale doorzettingsmacht ook inzichtelijk of er een tekort is aan bepaalde zorg. Als er bijvoorbeeld steeds mensen met eetstoornissen worden besproken in deze overleggen, wordt helder dat er meer aanbod van dit type zorg moet komen of dat de zorgverzekeraar meer van dit type zorg moet inkopen.

Meer informatie

Aanbiedingsbrief Landelijke Monitor Toegankelijkheid en Wachttijden ggz 2e helft 2022 aan minister Helder

Bekijk ook de landelijke monitor Toegankelijkheid en wachttijden ggz eerste helft 2022