Naar homepage

Corona en de ggz

Op deze pagina plaatsen wij informatie over het coronavirus voor de geestelijke gezondheidszorg.

Richtlijnen en informatie

De overheid verzamelt alle informatie over COVID-19 op een aparte website.

Richtlijn COVID-19

Op de website GGZ Standaarden vind je algemene informatie over de richtlijn GGZ en corona. Corona heeft de endemische fase bereikt. Er is momenteel dan ook geen specifieke richtlijn GGZ en covid.

Coronavaccinatie

De rijksoverheid heeft een speciale website gemaakt over de coronavaccinatie. Je vindt hier onder andere informatie over de vaccins en de vaccinatiestrategie.

Het ministerie van VWS stelt een toolkit communicatie beschikbaar voor het informeren van medewerkers en patiënten. In deze toolkit staan nieuwsberichten, infographics, expertvideo’s, posters, sociale media materiaal, afbeeldingen en video’s die meteen ingezet kunnen worden voor de voorlichting aan medewerkers en patiënten.

Tot slot heeft het RIVM een website over COVID-19, waarop ook informatie staat over vaccinatie.

Ggz en corona in beeld

Wat waren de consequenties van corona binnen de ggz-sector? Hoe gingen ggz-instellingen om met de coronacrisis? We maakten de balans op, publiceerden praktijkvoorbeelden en legden verhalen vast via een 'rondje langs de velden' bij ggz-aanbieders.