Naar homepage

Investeringsbudget Green Deal 2023

Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen uit de green deal te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg.

Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.