Naar homepage

Samen met ggz-aanbieders en partners spannen we ons in voor (goed) werken in de ggz. Zorgprofessionals moeten zich op betrokken en bevlogen wijze kunnen blijven richten op het versterken van de mentale veerkracht en het verbeteren van de kwaliteit van leven van hun patiënten/cliënten. Daarom zetten we actief in op het behoud van het werkplezier van zorgprofessionals, met goede arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, professionele zeggenschap, inspiratie én perspectief.

Op deze themapagina lees je informatie over werken in de ggz en delen we inspirerende verhalen van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen over hun werkplezier.

Vrouw met koptelefoon

Werken in de ggz is mooi. En tegelijkertijd uitdagend. Jij maakt als medewerker elke dag impact op het leven van anderen, en daardoor soms ook op dat van jezelf.

Vacatures bij leden

Goed werken in de ggz

De zorgvraag blijft stijgen en we moeten met dezelfde mensen méér doen. Tegelijkertijd ervaren zorgprofessionals al een hoge werkdruk en is ook de emotionele belasting hoog. De ggz-branche staat dus voor grote uitdagingen. Want hoe kunnen we overbelasting en uitval voorkomen? Hoe blijven we met z’n allen fit en gezond aan het werk? En hoe houden we werk en privé in balans? O&O-fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de ggz. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voeren we tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsmarkt

Het regieteam Mens en Werk van de Nederlandse ggz gaat over arbeidszaken in de ggz: van instroom en behoud van onze professionals tot arbobeleid en cao-zaken. Het regieteam streeft naar goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden, ontwikkelperspectief voor medewerkers en een positieve positie met betrekking tot de arbeidsmarkt.