Naar homepage

Werk en zingeving

Deze themagroep gaat over het belangrijke thema werk en zingeving en hoe dit meer onderdeel te laten zijn van zorgtrajecten, hoe we omgaan met stigma en wanneer werk niet haalbaar is maar zingeving minstens zo relevant.

Werk en inkomen heeft een belangrijke invloed op mentale gezondheid. Werk verbetert je gevoel van autonomie, je gevoel erbij te horen en ertoe te doen, je kansen voor persoonlijke ontwikkeling en je betekenis voor de maatschappij, je vaardigheden om met uitdagingen in het leven om te gaan, je persoonlijke identiteit, sociale status en meestal je financiële situatie.

Hoofdzaak Werk is een project van Sterk door Werk en heeft als doel per arbeidsmarktregio (35 in totaal) jaarlijks 100 trajecten naar werk te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.