Zoeken

De meeste psychische problemen en stoornissen ontwikkelen zich voordat iemand 25 is. Wij willen dat kinderen van jongs af aan leren zo hoe ze hun eigen mentale gezondheid en die van anderen kunnen bevorderen, hoe ze psychische problematiek bij zichzelf en anderen kunnen herkennen en wat ze dan kunnen doen. Het zorgen voor je eigen mentale gezondheid en die van andere mensen wordt zo een normale levenstaak en een gewoon onderwerp van gesprek. Dat verkleint bij de komende generaties het stigma op het hebben van psychische problemen.

Daarom willen wij ook dat het vak mentale gezondheidsvaardigheden onderdeel wordt van de lesprogramma’s van alle Nederlandse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO). Buitenlandse voorbeelden zijn beschikbaar, maar in Nederland bestaat het schoolvak mentale gezondheidsvaardigheden nog niet. Het vak moet worden ontwikkeld, toegesneden op de Nederlandse samenleving, gedifferentieerd naar verschillende leeftijden en verschillende typen onderwijs en worden  ingepast in de Nederlandse onderwijscurricula.

Wij willen ook dat consultatiebureaus en jeugdartsen niet alleen screenen op lichamelijke problematiek, maar ook veelvoorkomende psychische problematiek als angst, depressie, middelengebruik en overmatig gamegedrag. Daarnaast willen we ook een aantal bijzondere hoogrisicogroepen tijdig in beeld krijgen: kinderen van ouders met psychische problematiek en verslaving (KOPP/KVO; kinderen met psychotische klachten als voorbode van schizofrenie en kinderen met beginnende persoonlijkheidsstoornissen. Voor deze doelgroepen zijn goede vroeginterventieprogramma’s beschikbaar die vanuit individuele ggz-instellingen al succesvol lokaal en regionaal worden ingezet. Voor een veel grotere effectiviteit zouden ze onderdeel moeten worden van een landelijk programma.

Het pleidooi voor mentale gezondheidsvaardigheden als schoolvak en vroegopsporing van psychische problematiek bij kinderen en jongeren vind je terug in onze inzet voor het volgende Regeerakkoord: ‘Geestelijke gezondheidszorg op maat én op tijd'.
Terug