Zoeken

Doelen

Het doel van de Green Deal Zorg is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Rijksoverheid, brancheorganisaties, zorgaanbieders en ambassadeurs werken hiervoor samen. Meer dan 200 partijen hebben de Green Deal inmiddels ondertekend. 

In de Green Deal Duurzame Zorg staan 4 afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg.
  1. 50% minder CO2 in 2030 en een klimaatneutrale zorgsector in 2050;
  2. Gebruik van grondstoffen verminderen: circulair werken in de zorg;
  3. Minder medicijnresten in het oppervlakte water;
  4. Een leefomgeving die je gezondheid bevordert.

De Nederlandse ggz & Green Deal Zorg 

Ook de Nederlandse ggz ondertekende de Green Deal Zorg. Met het tekenen van de Green Deal Zorg onderschrijft de Nederlandse ggz het belang van het werken aan duurzaamheid in de zorg. We proberen onze leden te helpen bij dit thema. Zo hebben we samen met ActiZ en VGN een sectorale routekaart opgesteld voor de care (daar valt in dit geval de ggz onder). Daar hebben we ook een handreiking bij gemaakt. We proberen onze leden ondersteuning te bieden bij het opstellen van hun eigen routekaart. Ook willen we leden faciliteren in netwerken door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren of in onze ggz-community. Zodat leden kennis en goede voorbeelden kunnen delen.