Naar homepage

Visie op samenwerking zorg, veiligheid, sociaal domein

Door beter samenwerken houd je mensen uit de zorg

De ambitie van het waardenetwerk Zorg en Veiligheid is het realiseren van een maatschappij waarin ook mensen met onbegrepen en risicovol gedrag meedoen, met veiligheid voor henzelf, voor naasten en voor de samenleving. Waarin hun psychische problemen of strafrechtelijk verleden (forensische behandeling, detentie) niet leiden tot isolatie of exclusie. Kortom: het perspectief van deze mensen staat centraal voor het waardenetwerk. Maar hoe zorgen we ervoor dat de mens ook echt centraal staat? En wat betekent het precies? Verschillende netwerkpartners van het waardenetwerk delen hierover hun ideeën en visies.